Genåbning af skolen

Assentoftskolen genåbner for 6. - 9. årgang tirsdag den 19. maj.

Assentoftskolen er klar til at tage imod de ældste elever og genåbner for 6.-9. klasse tirsdag den 19. maj.

Skolen vil sikre, at vi skaber en både tryg og udbytterig skoledag for eleverne. Det arbejde er nu i gang. 

I vores planlægning indgår naturligvis

  • At vi følger alle anvisninger fra nationale myndigheder
  • At vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for rengøring.
  • At vi i forhold til smitterisiko både passer godt på børnene og vores personale. Vi sørger for tid og mulighed for at vaske hænder, spritte af og forventer at eleverne også vasker hænder som det sidste inden de tager hjemmefra.