Trivselsmåling

Der er lavet en undervisningsmiljøvurdering for Assentoftskolen.

Måling af undervisningsmiljøet pr 30. marts 2020.

Undervisningsmiljøvurderingen indeholder fire faser:

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Du kan også finde vores undervisningsmiljøvurderingen fra 2016