Udflugter og arrangementer

På Assentoftskolen arrangerer vi forskellige former for udflugter og en årlig skolefest.

Udflugter

Lejrskoler, hytteture og ekskursioner er en integreret del af undervisningen.

Lejrskole

Der afholdes lejrskole på 8. årgang (C-skolen)

Lejrskolen afholdes i samme uge for samtlige klasser på årgangen.

Skolens samt elevernes egenbetaling fastsættes af skolens ledelse i henhold til gældende regler.

Hyttetur

Der afholdes hyttetur med to overnatninger på 5. årgang (B-skolen)

Hytteturen afholdes i samme uge for samtlige klasser på årgangen.

Skolens samt elevernes egenbetaling fastsættes af skolen ledelse i henhold til gældende regler.

Ekskursion

Udgifterne dækkes af skolen efter nærmere aftale.

Skolen kan opkræve egenbetaling til udgifter, som skolen ikke er forpligtet til at afholde.

Skolefest

Der afholdes en årlig skolefest for eleverne på Assentoftskolen.

Egenbetaling

Betalingerne opkræves forud for arrangementerne i henhold til gældende regler.