Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er en lovpligtig samtale mellem skolen og forvaltningen. Samtalerne afholdes en gang om året og har til formål at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udviklingen på skolen.

Samtalen tager udgangspunkt i skolens nationale data for dansk læsning, matematik, trivsel og elevfravær. Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted d. 7. februar 2024, Arbejdet med vores udviklingsområder sker fra skoleåret 23/24.

Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

 På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale blev der udarbejdet følgende udviklingsmål, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Udvikle og kvalificere to-voksentimer

Målet er at udvikle og kvalificere to-voksentimer med fokus på at øge elevernes deltagelsesmuligheder og udvikling af varierede  læringsmiljøer. Det ønskes at elevernes deltagelsesmuligheder øges. Det pædagogiske personales kompetencer udvikles og der ses et øget samarbejde. 

  • Udvikling af klassekonferencer og det systematiske arbejde omkring data

Målet er at udvikle og kvalificere klassekonferencer og at arbejde systematisk med data blandt det pædagogiske personale. Det skal ske gennem faglig ledelse og kvalificering af bl.a. klassekonferencer i samarbejde med skolens vejledere og aktører. Skolen ønsker at opleve øget systematisk brug af data og sparring omkring de enkelte klasser på klassekonferencerne samt styrke overgange i skoleforløbet.

Link til skolens data: https://uddannelsesstatistik.dk/