Det pædagogiske arbejde

Vi lægger vægt på tre fokusområder i vores pædagogiske arbejde: Relationer, nærvær og ansvarlighed.

Relationer

  • Vi vil styrke børnenes venskaber.
  • Vi vil skabe mulighed for samarbejde børnene imellem på tværs af alder og køn.
  • Børnene skal føle sig trygge ved de voksne.

Nærvær

  • Vi giver børnene mulighed for fordybelse.
  • Vi drager omsorg for børnene.
  • Vi vil være engagerede voksne, der er til stede i nuet.
  • Børnene skal føle sig set, hørt og forstået.

Ansvarlighed

  • Vi lærer børnene om ansvarlighed for fællesskabet.
  • Vi er bevidste om at være rollemodeller for børnene.
  • Vi hjælper børnene til at tage et medansvar for egen hverdag i SFO.