Fritidspædagogikken i Assentoft SFO

Fritidspædagogikken er i dag tæt knyttet til skolen. Vi har i SFO'en et medansvar for det enkelte barns dannelse.

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på vores rolle og ansvar som opdragere, igangsættere og inspiratorer i barnets dannelse. I hverdagen arbejder vi på at tage afsæt i dialogen med børnene i ICDPs (International Childhood Development Programme) otte samspilstemaer. Disse samspilstemaer vægter betydningen af at fokusere på barnets relation og ressource i samspil med den voksne.

En stor del af fritidspædagogikken er også at arbejde med fællesskabet i større og mindre grupper. At kunne indgå i en gruppe styrker børns sociale og kommunikative kompetencer, deres kønsidentitet og giver samtidig børn mulighed for at lære af hinanden.

Når børn mødes i SFO, skabes og udvikles børnekulturen, som derved er en vigtig del af fritidspædagogikken. Arbejdet med børnekultur i SFO’en handler blandt andet om at tage udgangspunkt i, hvad der rører sig i tiden med hensyn til børnenes interesser og at give børnene muligheder for at udfolde sig i forskellige oplevelsesrum.