Fysisk udfoldelse, leg og bevægelse

Ved Assentoftskolen kan vi tilbyde børnene dejlige udendørsarealer og gode indendørsfaciliteter, der giver rum og mulighed for fysisk udfoldelse.

Vi har vores opmærksomhed rettet mod den kropslige udfoldelse og bevægelsesglæde i hverdagens aktiviteter i vores SFO. Vi tilstræber os på at tilbyde børnene aktiviteter, som har med leg og bevægelse at gøre i skolens gymnastiksal, Assentoft Hallen eller udenfor. Vi mener, det er en fundamental del af børns udvikling, og den måde de oplever deres omverden på, at de får mulighed for at bevæge sig fysisk og være aktive både alene og i samspil med andre.

Vi mener, det er vigtigt at understøtte børnenes bevægelsesglæde ved blandt andet at vise dem, hvilke muligheder der er indenfor boldspil, nye og gamle lege, hockeyspil, småspil mv., som både kan være af konkurrencepræget karakter, men også hvor vi har fokus på at igangsætte regelstyrede lege og spil, hvor børn på forskellige udviklingsniveau kan være med.

Det er vigtigt for os, at børnene finder glæden ved at bevæge sig og være aktive både i de igangsatte aktiviteter samt i deres egne lege/spil.

Igennem de fysiske udfordringer ønsker vi at give børnene en større kropsbevidsthed og fysisk styrke, der er med til at give dem succesoplevelser.

Vi bruger leg og bevægelse til at lære børnene om både den gode tabermentalitet og den gode vindermentalitet.