Rammer/struktur i SFO'en

Vi er funktionsindrettet i A-afdelingen (indskolingsafdelingen), hvor vi har store lyse fælles lokaler med undervisningsdelen samt en basisindretning i vores ”Café”.

Vi arbejder funktionsopdelt, hvor der tilbydes aktiviteter inden for leg, bevægelse, multimedie/brug af IT og kreative tilbud i vores forskellige værksteder.

Vi samler vores legetilbud i enheder.

Vi skaber rum og tid til fordybelse til de enkelte legeenheder.

Vi ønsker at skabe mulighed for leg og aktivitet.

Vi flytter støjen hen, hvor der er rum til det og får skabt ro til fordybelse og de stille stunder, hvor der er behov for det.

Personalets ressourcer og kompetencer kan bringes i spil til glæde for hele børnegruppen.

Vi har valgt at sammenstille vores opgaver, så få personaler varetager ”sende børn-funktionen” (Flyveren), således at øvrige voksne kan lave aktiviteter og være der for børnene.

Vi har en café i et tidsrum i stedet for samling, da vi prøver at mindske de voksnes planlagte opbrud i børnenes fritid. Vi skaber rolige rammer omkring måltidet, og børnene kan spise, når de mærker sult og sætte sig med kammerater på tværs, som de gerne vil sidde sammen med.

Børnene kan i SFO vælge mellem dagens funktionstilbud ude eller inde, som både kan være igangsat af en voksen eller på baggrund af børnenes eget initiativ. I vores årsplan har vi planlagt enkelte årgangsaktiviteter for at understøtte sammenholdet årgangsvis.

I løbet af året afvikles temauger, hvor der er særligt fokus på vores pædagogiske mål for det pågældende år.

I hverdagen er personalet opdelt i mindre teams, der er ansvarlige for udførelsen af aftalte aktiviteter/funktioner ude som inde. Der er plads til både planlagte som spontant igangsatte forløb.

I vores pædagogiske udvalg sikres overordnede pædagogiske tanker for de forskellige funktioner.

Vi har et lektiecafé-tilbud i samarbejde med skolen.

Vi kan benytte skolens lokaler efter behov (gymnastiksal/hallen, hjemkundskab, sløjd mv.).

Vi har et fantastisk udendørs areal med plads til alle under åben himmel, som er en del af hverdagens legetilbud i SFO.