Samarbejdet om det enkelte barn

For at tilgodese det enkelte barns behov, trivsel og udvikling har vi et tæt samarbejde lærer og pædagoger imellem omkring børnene.

Pædagogen er med i 12-14 lektioner i undervisningsdelen pr. klasse fra 0.-2. årgang.

På 3. årgang er pædagogen med i undervisningsdelen i 10 lektioner pr. klasse, indtil Boblegruppen starter. Når Boblegruppen begynder har den enkelte pædagog syv lektioner i undervisningsdelen om ugen og er resten af tiden hos børnene i Boblegruppen.

Pædagogen deltager i de to årlige skole/SFO-hjem-samtaler.

Klassepædagogen har overblikket over egen børnegruppes udvikling og trivsel i skolen/SFO’en og er nærmeste kontaktpædagog til forældrene omkring SFO. Årgangsteam i SFO’en giver sparring til klassepædagogen vedrørende børnegruppen.

Vi har en rullende model, hvor pædagogen som udgangspunkt følger egen klasse og via Boblegruppen får kendskab til årgangen inden skolestart.

Vi drøfter overordnede pædagogiske forhold vedr. børn i vores forældreråd i SFO’en og evt. på årgangens forældremøder, hvor pædagogen deltager for at sikre, at der er fokus på vores hverdag i SFO’en i en dialog med forældrene.