Trivsel i SFO'en

SFO-tiden skal være kendetegnet ved, at det er børnenes ”frie” tid.

Det er vigtigt, at børnene selv får mulighed for at være med til at præge deres hverdag i fritidsdelen, og at der er mulighed for at arbejde ud fra børnenes interesser, kompetencer, behov og lyst.

Pædagogerne i SFO’en skal give børnene tryghed og sikkerhed ved at fremstå som autentiske, tydelige rollemodeller.

Pædagoger/medhjælper i SFO er opmærksom på børnenes trivsel i hverdagen og på det enkelte barn som en del af fællesskabet. Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene om børnenes trivsel, hvor der er en gensidig feedback i hverdagen og ved forældresamtaler.