Ungdomsskole

Formålet for Randers Ungdomsskole er at støtte udviklingen af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.

Ungdomsskolens aktiviteter finder sted i de unges fritid og er således et positivt tilvalg.

Randers Ungdomsskole har varierende tilbud til mere end 10.000 unge og er således den største skolevirksomhed i Randers Kommune.

Ungdomsskolen driver bl.a. mange forskellige undervisningshold som f.eks. knallertkørekort, livsstil, kost, motion, breakdance, sprog, osv.

Undervisningen i ungdomsskolen er gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rejser.

Holdene er af forskellig længde og foregår både eftermiddage, aftner, weekender og i ferier. Der er høj grad af involvering af de unge på holdene. Er starttidspunkt for et hold ikke oplyst, vil du få besked, når der er tilmeldinger nok til at starte holdet.

Ungdomsskolens hovedkontor kan kontaktes på telefon 89 15 46 00. Kontoret er åbent på hverdage fra kl. 8:00-15:30.

Randers Ungdomsskole er delt op i følgende tre platforme:

  • Dagtilbud (for sårbare unge)
  • Klubber/ungemiljøer
  • Fritidsundervisning