Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Assentoftskolen.

Skolevejens trafiksikkerhed

Assentoftområdet har et godt stisystem, så eleverne fra nærområdet kan komme sikkert til skole. Desuden er der bustransport for en del af oplandseleverne.

Enkelte vejstrækninger er karakteriseret som trafikfarlige.

Vi cykler til skole

I lighed med tidligere er der fokus på at få så mange som muligt til at cykle.
I perioden 1/9 til 9/10 tælles der hver dag op, hvor mange der har cyklet. Der er præmier til de klasser, der præsterer flest cykeldage. I de mindre klasser tæller det også med, hvis forældre følger eleverne i skole på cykel. Elever der kun har mulighed for at cykle noget af skolevejen tæller også med. For at markere starten og øge sikkerheden, deles der i disse dage veste ud til alle elever på skolen.

Vi håber på stor opbakning fra alle.

Skolebus

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde. Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

Du kan se køreplanerne for skolebussen her.