Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Assentoftskolen.

Assentoftområdet har et godt stisystem, så eleverne fra nærområdet kan komme sikkert til skole.

Cykling

Der er lavet flere tiltag for at få flere elever til at cykle i skole, herunder:

  • Spærring for bilkørsel foran skolen
  • Dobbeltrettet cykelsti
  • Masser af nye parkeringspladser til cyklerne

Skolebus

Der kører skolebus til Assentoftskolen.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Gratis transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig. Enkelte vejstrækninger til Assentoftskolen er vurderet som trafikfarlige.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for gratis transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.