Antimobningsstrategi

Assentoftskolen skal være et rart sted at lære og være for alle. Det er et fælles ansvar at børn trives og har de bedste læringsbetingelser.

På Assentoftskolen arbejder vi løbende med udvikling af børnenes sociale kompetencer. Venskabsklasser og fagligt arbejde på tværs af klasser er fast praksis i denne sammenhæng.

På Assentoftskolen tolererer vi ikke mobning!

En person bliver mobbet når pågældende gentagne gange, personligt eller via digitale/sociale medier og gennem længere tid, bliver udsat for sårende, krænkende og/eller negative handlinger fra én eller flere personer.

  • Vi forebygger mobning ved dagligt at fokusere på den enkelte elevs trivsel.
  • Skole og hjem samarbejder tæt i tilfælde af mobning eller mistanke om mobning.
  • Alle henvendelser om mobning vurderes individuelt af skolens ledelse. Ligeledes vurderer skolens ledelse, hvordan der skal handles i hver enkelt tilfælde.