Daglig trivsel

Det er et fælles ansvar, at alle på skolen har det godt.

Vi ønsker, at Assentoftskolen skal være et rart sted at være – et sted, hvor der er respekt for mennesker og materielle værdier, og hvor såvel børn som voksne trives.

Vi ønsker, at Assentoftskolen skal være et læringssted, hvor læring er et fælles ansvar for elever, forældre og lærere. 

Det betyder, at vi forventer:

  • hensyn og ansvarlighed over for miljøet både ude og inde.
  • hensyntagen, hjælpsomhed og opmærksomhed over for hinanden.
  • et respektfuldt sprog mellem alle.

Afdelingerne fastsætter specifikke regler.

Der udarbejdes desuden sociale spilleregler for den enkelte klasse/årgang.

Gensidig respekt

Gensidig respekt betyder, at man tager hensyn til og accepterer hinanden.

Man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles: Behandler man andre godt (med respekt), må man også forvente, at de behandler én godt. Hvis man derimod behandler andre dårligt (med mangel på respekt), må man forvente selv at blive behandlet dårligt.

Klassetrivsel

Der sættes fokus på elevernes trivsel ved at arbejde med elevernes sociale kompetencer og relationerne mellem eleverne.

Hvert år udarbejder klasseteamet en status på klassens trivsel. Dette gøres med udgangspunkt i www.klassetrivsel.dk. Teamet vælger selv, hvilket fokus/emne undersøgelsen skal have. På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen udfærdiger teamet en status og handleplan. Begge dele sendes til specialcentret/AKT og et evt. samarbejde påbegyndes. Klassens forældre orienteres om klassens trivsel og eventuelle kommende tiltag.

Beskrivelsen danner ligeledes grundlag for trivselsdelen i elevplanen.

I hver klasse laves sociale spilleregler i samarbejde med eleverne. De sociale spilleregler tager udgangspunkt i, hvad der skal til for, at det er rart at gå i klassen, og bliver således en slags positive leveregler. I 0.-3. klasserne deltager pædagogerne i udarbejdelse af de sociale spilleregler for at sikre sammenhæng mellem skole og SFO.

For at styrke elevernes sociale udvikling, trygheden og trivslen på så stor en skole har alle klasser på Assentoftskolen har en venskabsklasse, hvor små og store elever kobles. Venskabsklasserne afvikler sociale arrangementer og f.eks. projektfremvisninger, oplæsninger m.m. for hinanden. Venskabsklasserne fejrer fast skolens fødselsdag sammen den 6. september. Dette markerer samtidig indledningen til skoleårets samarbejde. Samarbejdet udfolder sig forskelligt. Det kan dreje sig om fremvisning af projekter for hinanden, læsemakkere osv.

Hvert år udarbejdes en klassetrivselsundersøgelse. Undersøgelsen danner afsæt for eventuelle handleplaner i samarbejde med skolens AKT-lærere.

Hvis der opleves mistrivsel i en klasse, kan der:

  • iværksættes AKT-forløb med observation/sparring fra AKT-teamet.
  • iværksættes et forløb med afsæt i værdsættende/anerkendende samtaler (Appreciative inquiry).

Kammerater

Der er forskel på en ven og en klassekammerat.

Når man er sat sammen i en klasse med x-antal andre, kan det svært at være venner med alle. Man skal heller ikke nødvendigvis være venner, fordi man er klassekammerater; venner er nogle man selv vælger, men man ikke selv vælger sine klassekammerater. Selv om man måske ikke er venner med alle i ens klasse, er det dog vigtigt, at man er klassekammerat med alle, og at alle deler ansvaret for, at alle føler sig som en del af klassefællesskabet.

I et klassefællesskab skal der være plads til alle – plads til at man er forskellige og har forskellige meninger og interesser. Man skal ikke være ens, men man skal kunne lytte til hinanden og snakke sammen alle sammen og være sammen på kryds og tværs.

Trivselspolitik

Assentoftskolens trivselspolitik tager udgangspunkt i spørgsmålet:

Hvordan skaber vi størst mulig trivsel for eleverne på Assentoftskolen og i Assentoftskolens SFO?

Teamsamarbejdet på Assentoftskolen tager udgangspunkt i årgangene. I teamenes årsplan for samarbejdet indgår drøftelse af elevernes personlige og sociale udvikling som baggrund for dialog med forældrene på skole-hjem-samtalerne.

Skole-hjem-samarbejdet prioriteres i det hele taget højt.

I børnehaveklassen tydeliggøres gensidige forventninger til hvem, der har ansvaret for børnenes trivsel og udvikling, via dialogspillet ”Hvem har ansvaret”. Her udleveres også Assentoftskolens folder – ” Mobning, det vil vi ikke have” – en kort forældrevejledning til forældrene, hvis der er mistanke om mobning.