B-afdelingen (mellemtrin)

Mellemtrinnet er 4.-6. klasse. På mellemtrinnet får eleverne flere nye fag. Derudover skal de også tage cyklistprøven.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene tysk eller fransk og flere musisk/praktiske fag.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til et andet fremmedsprog. På Assentoftskolen kan eleverne vælge mellem tysk og fransk.

På mellemtrinnet prioriteres de musisk/kreative fag højt. Det betyder at fagene musik, håndarbejde, sløjd og billedkunst er toårige, og at der holddeles på tværs af årgangene på 4. og 5. årgang.

I faget hjemkundskab på 6. årgang er der to lærere på, så der også her er mulighed for holddeling.

I løbet af 5. eller 6. klasse skal eleverne desuden deltage i cyklistprøven. Læs mere om cyklistprøven på Sikkertrafik.dk.