Boblegruppen (Førskole)

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Assentoftskolens førskoletilbud kaldes Boblegruppen. Boblegruppen starter omkring 1. marts. Børnene går i førskole frem til skolestart i august.

Via Boblegruppen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Den daglige ledelse af Boblegruppen hører under skolefritidsordningen (SFO'en).

Boblegruppens personale er sammensat af pædagoger og medhjælpere fra Børnehuset Toftegaard, Børnehaven Essenbækken og Børnehaven Svalebo samt Assentoftskolen/SFO'en.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Funktionsopdelt institution, pædagogiske principper og faciliteter

Boblegruppen er funktionsopdelt, og vi arbejder i åbent plan. Hos os betyder funktionsopdelt pædagogik, at vi arbejder ud fra en fælles pædagogisk platform, som tager udgangspunkt i barnets udvikling, interesser og kompetencer. Vi arbejder med at integrere børnene på tværs af de forskellige institutioner, de kommer fra, og vi sætter fokus på børnenes relationer og de sociale spilleregler.

De enkelte basisgrupper bruger hele huset. Vi er ikke gruppeopdelt i aktiviteterne, hvilket betyder, at børnene kan skabe venskaber på tværs af grupperne.

Vi finder det meget vigtigt at bevare og udvikle børnenes spontanitet. De voksne planlægger også aktiviteter ud fra, hvad de enkelte børn interesserer sig for, med udgangspunkt i børnenes perspektiv og ud fra de muligheder, faciliteterne byder.

Alle rum i Boblegruppen er indrettet til forskellige aktiviteter med inventar, der tilgodeser forskellige muligheder for udfoldelse. Vi kan tilpasse vores indretning efter børnenes behov og udvikling. Rummene indeholder muligheder for spil, musik, dukkerum, konstruktionslege, kreative værksteder, hyggekroge og meget andet.

Udelivet indgår som en fast del af hverdagen. Uderummet er der, hvor de store armbevægelser kan finde sted. Vi planlægger aktiviteter ude eller går ture.

Børnene får kendskab til skolen og SFO'en, da vi også anvender SFO/skolens faciliteter, hvor det er muligt.

Lærerplanstemaer

Vi arbejder i Boblegruppen (og SFO) ud fra lærerplanstemaer med fokus på:

  • Kommunikation og sprog
  • Den sociale udvikling
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskaber

Samarbejde med børnehaverne, børnehaveklasserne og SFO'en

Vi holder Åbent Hus på Assentoftskolen for forældre til kommende skole startere i september/oktober.

Personale fra skolen deltager på forældreinformationsmøder i børnehaverne med information om Boblegruppen/skolestart.

Børnene fra børnehaverne Toftegaard, Essenbækken, Svalebo og Andersen & Co. kommer skiftevis på besøg i Boblegruppen inden start.

Personalet fra SFO er på besøg i de tre børnehaver for at se børnene i deres vante omgivelser.

Der foretages overleveringsmøder fra børnehaverne til Boblegruppen/skolen med informationer om de indmeldte børn til skolen.

Boblegruppen og SFO er sammen på skolelukkedage.

Børn fra Boblegruppen har mulighed for at komme på besøg i børnehaveklasserne i mindre grupper.

Der er prøvetime for Boblerne i børnehaveklasserne i juni.

SFO-personalet, der er tilknyttet Boblegruppen, vil følge børnene, når de starter i skole og SFO.