Udflugter

Udflugter er en integreret del af undervisningen. Dog er hytteture og lejrskoler p.t. på standby pga. skolens økonomiske situation.

Normalt er lejrskoler, hytteture og ekskursioner en integreret del af undervisningen.

Lejrskole

Der afholdes lejrskole på 8. årgang (C-skolen). Lejrskolen afholdes i samme uge for samtlige klasser på årgangen.Skolens samt elevernes egenbetaling fastsættes af skolens ledelse i henhold til gældende regler.

Hyttetur

Der afholdes hyttetur med to overnatninger på 5. årgang (B-skolen).Hytteturen afholdes i samme uge for samtlige klasser på årgangen. Skolens samt elevernes egenbetaling fastsættes af skolen ledelse i henhold til gældende regler.

Ekskursion

Udgifterne dækkes af skolen efter nærmere aftale. Skolen kan opkræve egenbetaling til udgifter, som skolen ikke er forpligtet til at afholde.

Egenbetaling

Egenbetaling opkræves forud for arrangementerne i henhold til gældende regler.