Den åbne skole

Den åbne skole er en skole, som inddrager og samarbejder med det omgivende samfund.

Samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund kan både bestå af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning. Skolen forventer, at alle undervisningsansvarlige på skolen så vidt muligt inddrager eksterne samarbejdspartnere, hvor det er aktuelt i løbet af skoleåret. Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever. Som hovedregel aftales større og bindende samarbejdsaftaler med skolens ledelse. Enkeltstående og kortvarende samarbejdsaftaler aftales direkte med den undervisningsansvarlige ligeledes efter forudgående orientering af skolens ledelse.

Som eksempler kan nævnes:

  • Samarbejdet med idrætsforeningerne, fx SIF, giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det lokale idrætsliv.
  • Samarbejdet med foreninger kan give eleverne en større indsigt i variationen af fritidsaktiviteter og interesser og lyst til deltagelse i det lokale foreningsliv.
  • Samarbejdet med ungdomsskolen, fx valgfaget MPU, giver eleverne mulighed for et alternativt uddannelsestilbud, når det er til gavn for deres læring og motivation.
  • Samarbejdet med erhvervslivet, fx virksomhedsbesøg på Daka, Affaldsterminalen og Rensningsanlæg, fremmer elevernes virkelyst og kan være et springbræt for innovationsevne og entreprenørskab og styrker uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
  • Udskolingen samarbejder med de lokale kulturinstitutioner, fx Kunstmuseet, Kulturhistorisk Museum og Stenomuseet, erhvervslivet, ungdomsuddannelserne, samt UU-Randers for derved at udvikle elevernes mulighed for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten og bidrager med kompetencer, som ikke i forvejen er på skolen.