Elevernes hjemmeopgaver

På Assentoftskolen har vi principper for hjemmeopgaver på de forskellige trin (indskoling, mellemtrin og udskoling).

I indskolingen har den daglige læsetræning sammen med forældrene høj prioritet.

På mellemtrinnet og i udskolingen er der læseopgaver eller større skriftlige opgaver, der vil kræve tid derhjemme. Det tilstræbes at undgå dag til dag-opgaver.

Skolen bakker naturligvis op om opgaver, hvor eleverne af lyst og motivation træner allerede indlærte færdigheder.