Klassedannelse

Assentoftskolen tilstræber at skabe så harmoniske klasser som muligt for at styrke trivslen og læringsmiljøet i klasserne.

Klassedannelsen for 0. klasse

Klassedannelsen for 0. klasse foretages efter første skole- hjemsamtale på baggrund af:

  •     børnehaveklasseledernes kendskab til gruppen og det enkelte barn.
  •     SFO- pædagogernes kendskab til gruppen og det enkelte barn.
  •     børnehaveklasseledernes tests af børnene.

Det tilstræbes af klasserne er lige store.

Forældrene informeres om klassedannelsen for 0. klasse senest ved juleferiens start.

Klasseombrydning

Klasseombrydninger kan være nødvendige, hvis en eller flere klasser på en årgang er dårligt fungerende socialt og/eller fagligt.
Lærere og pædagoger samarbejder med skolens ledelse om fordeling af eleverne i nye klasser ved klasseombrydning. Skolebestyrelsen orienteres om beslutningen.
Der afholdes et orienterende forældremøde på årgangen, inden børnene orienteres. 
Det tilstræbes af klasseombrydninger sker ved opstart af nyt skoleår.

Klassesammenslag og klassedeling

Lærere og pædagoger samarbejder med skolens ledelse om fordelingen af eleverne i nye klasser ved klassedeling. Skolebestyrelsen orienteres om beslutningen. Der indkaldes til orienterende forældremøde på årgangen- Det tilstræbes at klassedeling og klassesammenslag sker ved opstart af nyt skoleår.