Klassedannelse

Assentoftskolen tilstræber at skabe så harmoniske klasser som muligt for at styrke trivslen og læringsmiljøet i klasserne.

Klassedannelsen for 0. klasse foretages efter første skole- hjemsamtale på baggrund af:

  • børnehaveklasseledernes kendskab til gruppen og det enkelte barn.
  • SFO- pædagogernes kendskab til gruppen og det enkelte barn.
  • børnehaveklasseledernes tests af børnene.

Det tilstræbes af klasserne er lige store.

Forældrene informeres om klassedannelsen for 0. klasse senest ved juleferiens start.

Klassedannelsen kan revurderes ved overgang fra A- til B-skolen samt fra B- til C-skolen.

Klasseombrydning

Klasseombrydninger kan være nødvendige, hvis en eller flere klasser på en årgang er dårligt fungerende socialt og/eller fagligt.

Lærere og pædagoger samarbejder med skolens ledelse om fordeling af eleverne i nye klasser ved klasseombrydning. Skolebestyrelsen orienteres om beslutningen.

Det tilstræbes af klasseombrydninger sker ved opstart af nyt skoleår.

I tilfælde af klasseombrydning tilstræbes det, at der afholdes en hyttetur.

Klassedannelse ved sammenlægning af klasser

Folkeskolelovens paragraf 17 er gældende:

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte bestemmelser, der regulerer kommunernes driftsudgifter pr. elev.