Mobiltelefon

Mobiltelefoner er en almindelig del af vores børns hverdag. Derfor har vi fastsat principper for brug af mobiltelefoner i skoletiden.

Vi vil gerne sikre at mobiltelefoner, tablets og lignende anvendes på konstruktiv vis i løbet af skoledagen. Derfor gælder følgende regler for brug af mobiltelefon på Assentoftskolen:

  • Medmindre andet aftales mellem lærer/pædagog og elev afleveres mobiltelefoner og lignende til læreren/pædagogen ved timens start.
  • Eleverne må medbringe mobiltelefon på skolens område. Dog skal mobiltelefonen være slukket hele skoledagen for elever i 0.-3. klasse inklusiv SFO.
  • Eleverne har selv ansvaret for mobiltelefonen og Assentoftskolen har intet erstatningsansvar.
  • Ved ekskursioner/lejrskoler og lign. aftaler lærere, elever og forældre retningslinjerne for brug af mobiltelefon. Vi anbefaler, at mobiltelefon anvendes i meget begrænset omfang for at støtte elevernes fokus på faglige og sociale mål. Lærerne har mandat til at beslutte, at mobiltelefoner skal blive hjemme. I sådanne tilfælde skal forældrene kunne komme i kontakt med deres barn via lærerne.
  • Læreren kan dispensere fra ovennævnte når anvendelse af udstyret indgår som en del af undervisning eller private forhold for den enkelte elev nødvendiggør mobiltelefon.
  • Mobiltelefoner og andet udstyr med billedoptagelse må ikke medbringes i omklædningsrum eller idrætstimer.
  • Enhver form for optagelse af billede og/eller lyd skal anvendes med respekt for andres privatliv. Skolens ledelse, lærerne og pædagogerne vurderer eventuelle klager over anvendelse af optagelser af billede og/eller lyd individuelt.

Sanktioner

  • Følges reglerne ikke kan mobiltelefonen inddrages af skolens personale.
  • Bliver telefonen inddraget i skoletiden, kan eleven hente telefonen på kontoret, når de tager hjem.
  • I tilfælde af gentagne overtrædelser af disse principper, eller brug af mobiltelefonen som middel til chikane, kontaktes forældrene.