Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner.

Hensigten med understøttende undervisning er, at eleverne har mulighed for at træne og færdiggøre opgaver, og at lærerne har mulighed for at arbejde mere målrettet med støtte eller udfordring af enkelte elever eller elevgrupper.