Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter og brug af mobiltelefoner.

Generelt

  • Mød til tiden.
  • Vær velforberedt.
  • Vær positiv og medbring dit gode humør.
  • Vær hensynsfuld over for personer og ting.

Regler på Assentoftskolen  

På en stor skole som Assentoftskolen med klasser fordelt i tre afdelinger er der mange regler. Skrevne som uskrevne. Vi har i skolebestyrelsen, på møder med personalet og i elevrådene drøftet vores regler og er blevet enige om følgende mulige konsekvenser, når elever overtræder skolens regelsæt:

Ved overtrædelse af skolens kendte regler, der er offentliggjort på skolens hjemmeside, beslutter skolens medarbejdere eller ledelse en sanktion, der står i et rimeligt forhold til forseelsen. Sanktioner kan f.eks. være i form af advarsler, eftersidning, inddragelse af frikvarterer, møder med deltagelse af forældre og elever og i de alvorligste tilfælde bortvisning fra skolen.

De vigtigste regler:

  • A-B-skolens elever skal opholde sig ude i alle pauserne. C-skolens elever skal være ude i pausen efter 2. lektion, men kan vælge at blive inde i skoledagens øvrige pauser.
  • Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse fra en lærer eller leder på skolen.
  • Vi forventer en god tone og tillader ikke ukvemsord og nedgørende bemærkninger.
  • Eleverne i B-C-skolen afleverer deres mobiltelefoner i aflåst skab ved skoledagens begyndelse.
  • Vi forventer, at eleverne behandler skolens inventar, inde som ude, med omtanke og respekt, og at elevpåførte skader/ødelæggelser bliver meldt til en voksen eller på skolens kontor.
  • Skolen har nul-tolerance overfor mobning i såvel den virkelige som den virtuelle verden på de sociale medier.

Voldsom og voldelig adfærd som fx knytnæveslag og voldsomme spark eller seksuel chikane er handlinger, der refererer til straffeloven og derfor udløser straf jf. straffeloven, såfremt episoderne politianmeldes af de forulempede.

Frikvarterer

Fodboldspil er tilladt på skolens græsområder.

Solgården er stilleområde.