Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter og brug af mobiltelefoner.

Generelt

  • Mød til tiden.
  • Vær velforberedt.
  • Vær positiv og medbring dit gode humør.
  • Vær hensynsfuld over for personer og ting.

Frikvarterer

Fodboldspil er tilladt på skolens græsområder.

Solgården er stilleområde.

Mobiltelefoner

Vi har igennem længere tid oplevet, at elevernes brug af smartphones har udviklet sig markant.

I dagligdagen på skolen ser vi, at mobiltelefonerne fylder rigtig meget for mange elever. For en del er det nu helt utænkeligt at holde frikvarter uden deres telefoner i hånden. Når eleverne i forbindelse med undervisningen skal fra et lokale til et andet, er det med næsen begravet i skærmen. Vi ser at nogle elever i undervisningen bliver forstyrret af opringninger, sms’er og notifikationer.

Vi er opmærksomme på, at telefonerne rummer mange muligheder - også i undervisningen. Men elevernes brug af telefonerne har nu nået et omfang, hvor vi vurderer, at det har betydning for mange elevers evne til at koncentrere sig, fordybe sig og dyrke fællesskabet i klassen og med kammeraterne. Evner som vi på Assentoftskolen vægter højt og arbejder på at udvikle hos eleverne løbende.

Derfor har lærere, ledelse og skolebestyrelse kigget på reglerne for brug af telefonerne i skoletiden, og vi er blevet enige om følgende:

  • Fra tirsdag den 18/4 2017 skal elevernes mobiltelefoner låses inde ved skoledagens start.
  • Telefonerne bliver låst ud, når skoledagen er slut, eller når den skal bruges i undervisningen.
  • Elevernes egne computere skal eleverne låse inde i deres egne skabe. Computeren må gerne bruges i undervisningen.

Fra 18/4 (efter påskeferien) er mobiltelefoner, computere og tablets kun til brug i undervisningsmæssig sammenhæng.

Vores mål er derved at give eleverne de bedste muligheder for at koncentrere sig og fordybe sig i undervisningen. Ligeledes ønsker vi at styrke de rammer, som eleverne har for at dyrke det sociale fællesskab i frikvartererne og være fysisk aktive.  Ikke mindst håber vi også at tiltaget kan være med til at mindske det pres, som nogle elever føler ift. de sociale medier.

Eleverne får i klasserne mulighed for at komme med ideer og ønsker til frikvartersaktiviteter, som vi kan sætte i gang umiddelbart efter påskeferien. Ligeledes vil elevrådet blive involveret i arbejdet med at skabe alternative aktiviteter i frikvartererne.

Vi håber, I bakker op om tiltaget og måske hjemme finder anledning til at tage en snak med jeres børn om, hvorvidt telefonen overhovedet skal med i skole.