Skolens profil

Assentoftskolen er beliggende i naturskønne omgivelser i udkanten af Assentoft i Randers Kommune.

Skolen har en interesseret forældrekreds, og der er et godt samarbejde mellem skole og hjem – både overordnet med bestyrelsen og omkring de enkelte klasser og elever.

Der er på skolen et godt arbejdsklima med gode traditioner for fælles arrangementer i personalegruppen.

Strukturmæssigt er Assentoftskolen delt i tre afdelinger. A-afdelingen fra 0.-3.klasse, B-afdelingen fra 4.-6.klasse og C-afdelingen fra 7.-9.klasse. Lærerne er primært knyttet til en afdeling, og indenfor den enkelte afdeling arbejdes der i selvstyrende årgangsteam. Specialundervisningstimerne læses primært i afdelingerne, og der er knyttet en specialundervisningslærer som vejleder til hver afdeling.

Teamenes arbejde følges, støttes og udfordres gennem en årlig teamsamtale med ledelsen.

På Assentoftskolen vægtes fagligheden højt, hvilket betyder, at fagene i langt de fleste tilfælde læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Assentoftskolen er afdelingsopdelt, men afdelingerne følger de samme ringetider.

Skoledagen starter således klokken 8:00 og afsluttes kl. 14:25.

I indskolingen afholdes fælles morgensamling en gang om ugen, hvor klasserne på skift ”optræder” for hinanden, og der synges sange. Dette følges op på mellemtrinnet med et antal samlinger hen over året med et indhold målrettet aldersgruppen som helhed, f.eks. zumba, musikarrangement eller ”foredrag”.

Skolen har faste traditioner som fælles samling ved flagstangen første og sidste skoledag, skolernes motionsløb, juleklippedag den sidste fredag i november, kirkegang den sidste dag inden jul, Luciaoptog og skolefest i foråret. Traditioner der værnes om for at fastholde sammenhængen mellem afdelingerne.

I alle tre afdelinger er der oprettet elevråd, og en lærer/pædagog er tilknyttet som kontaktperson.

Særlige undervisningstilbud

Skolens specialcenter tilbyder undervisning til børn med specielle behov efter indstilling gennem skolens ledelse.

Til hver afdeling er knyttet en specialundervisningskoordinator samt en lærer med AKT-funktion.

I samarbejde med skolens to læsevejledere afvikles læsetests med henblik på at afdække elever med behov for læseskub (specielt i indskolingen) eller anden specialpædagogisk indsats. Desuden laves der læseudviklingsskemaer for elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

I samarbejde med matematikvejlederen afvikles ligeledes matematiktests med henblik på at afdække elever med behov for matematikskub (specielt i indskolingen) eller anden specialpædagogisk indsats.

I forbindelse med den forebyggende indsats har såvel læsevejleder som matematikvejleder desuden en vigtig funktion som vejledere og sparringspartnere i forhold til lærerteamene.