Årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning 2023

Det bliver der sagt i videoen

Hej. Jeg hedder Jesper Nielsen og er formand for skolebestyrelsen på Assentoftskolen.

Jeg vil nu fortælle kort lidt om, hvad skolebestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Dette skoleår blev det første for vores skoleleder Anne-Mette Thorsen, som nu har fundet sig godt tilrette her i Assentoft. Vi glæder os til at samarbejde med Anne-Mette fremover, for at udvikle vores skole til glæde for vores børn.

Skolebestyrelsen har arbejdet med mange emner i løbet af året. Input til den daglige drift, deltagelse i ansættelsesudvalg, henvendelse til kommunen omkring sikker skolevej, behandle forældrehenvendelser, deltagelse på forældremøder, følge op på de nye udfordringer i skolens kantine, efter at vores betalingskort system desværre gik galt efter leverandøren gik konkurs. Vi håber på at snart at være klar med en ny løsning, sammen med Randers Kommune. Vi har desuden brugt rigtig meget til på høringssvar til kommunen, samt at bidrage med vores ønsker til kommunens politikker, da skoleudvalget under byrådet,
er i gang med betydelige ændringer i kommunens politikker på vores område.

Vi har deltaget aktivt i skolerådet i Randers kommune, for at få størst mulig indflydelse på den fremtidige politik på skoleområdet, som forhåbentlig kan komme både vores børn og skolen og forældrene til gode.

Vi har fulgt op på skolens resultater indenfor flere områder, hvor der altid er plads til forbedringer. Vi kan dog glæde os over at Assentoftskolen ligger rigtigt flot i kommunen, men det kræver altid fokus og en indsat at bevare de gode resultater.

Året har også budt på et stort arbejde med skolens principper som trænger til en gennemgang, fornyelse og opdatering. Vi er netop kommet i mål med et nyt revideret princip omkring skole/hjem-samarbejdet, samt påbegyndt små rettelser af øvrige principper og udvælgelse af principper, der enten skal indsættes eller revideres. Vi laver en plan for dette store arbejde, så det kommer til at foregå løbende, så der altid er tid til at behandle aktuelle emner i skolebestyrelsen, som kræver vores opmærksomhed netop nu.

Vi har stillet spørgsmål til skolens drift og handlinger, for at føre tilsyn med skolen, som også er en af vores arbejdsopgaver.

Jeg vil lige udtrykke min taknemmelighed over for elevrådet på Assentoftskolen. Vi har oplevet et engagement uden lige, som har bidraget til at bedre at kunne få elevernes holdninger ind i vores arbejde i skolebestyrelsen. Et engagement, der tegner rigtigt godt for fremtiden og er utrolig vigtigt for at skabe den bedste skole for vores børn. Eleverne har desuden været aktive i Randers fælleselevråd, der ligeledes har ydet et fantastisk arbejde, hvor nye vigtige emner kommer på dagsordenen.

Den nuværende skolebestyrelse tiltrådte ved skoleårets start i august 2022. Skolebestyrelsen har skiftet til forskudt valg, så skolebestyrelsen kun skifter halvdelen af forældrevalgte medlemmer af gangen. Vi håber det vil gøre skolebestyrelsen stærkere, samt skabe en bedre mulighed for at lave nogle langsigtede planer for skolen. Forskudt valg betyder så også, at du har mulighed for at stille op til skolebestyrelsen allerede igen i det kommende forår 2024. Det er en mulighed vi meget gerne vil opfordre jer til at benytte. Det at være med til at skabe en god skole for vores børn, er et meget givende arbejde. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om arbejdet.

Skolebestyrelsen starter med at komme på kursus i vores arbejde i bestyrelsen. Her i Assentoft har vi valgt at deltage samlet, både nye og erfarne, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og ledelse. En mulighed vi har været rigtig glade for, da det har medvirket til en hurtig ny start for skolebestyrelsen, som i øvrigt vil blive kopieret af andre skoler fremover.

Jeg håber at årsberetningen har givet et indblik i vores arbejde, samt øget din motivation til at stille op til skolebestyrelsesvalg til foråret. Der er 3 forældrevalgte medlemmer på valg, samt 2 suppleanter.

Husk skolebestyrelsen er elevernes, medarbejdernes, ledelsens og forældrenes stemme til, at opnå den bedste skole her i Assentoft.

Tak for jeres tid!