Undervisningsmiljø

Der er lavet en undervisningsmiljøvurdering for Assentoftskolen pr. 30. marts 2020.

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøvurderingen indeholder fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøet er kortlagt via data fra trivselsmålingen 2019 samt 9 spørgsmål vedrørende fysiske og æstetiske omgivelser.

Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Kortlægningen er vurderet i et samarbejde mellem AMR for pædagogerne, AMR for lærerne og skolens ledelse, ligesom eleverne er repræsenteret ved udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen.

Det psykiske undervisningsmiljø

Overordnet set er størstedelen af eleverne tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Kortlægningen måler på fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og ro og orden.

 • Social trivsel: Her placerer Assentoftskolen sig bedre end landsgennemsnittet.
 • Faglig trivsel: Her placerer Assentoftskolen sig bedre end landsgennemsnittet.
 • Støtte og inspiration: Her placerer Assentoftskolen sig på landsgennemsnittet.
 • Ro og orden: Her placerer Assentoftskolen sig på landsgennemsnittet.

Her gør vi det godt

Social trivsel:

 • På 0.-3. klassetrin svarer 77 % af eleverne, at de er glade for skolen.
 • På 0.-3. klassetrin svarer 73 % af eleverne, at de er glade for klassen.
 • På 4.-9. klassetrin svarer 83 % af eleverne at de tit eller meget tit er glade for skolen.
 • På 4.-9. klassetrin svarer 93 % af eleverne at de tit eller meget tit er glade for klassen.
 • 98% starter på en ungdomsuddannelse - ligger langt højere end landsgennemsnittet 84,9% og kommune gennemsnit 77,7%.
 • Trivsel ligger generelt højt 94,5%.

Her oplever vi udfordringer

Støtte og inspiration:

 • Overordnet set placerer vi os på landsgennemsnittet under støtte og inspiration. Samtidig viser indikatoren forskelle på klasseniveau. Forskellen viser mulighed for udviklingspotentiale inden for området.
 • 0.-3. årgang - Kun 47,7% svarer ja til at de kan koncentrere sig i timerne (faldende fra 0.-3. årgang - 3. årgang 40,6 %). Så 52,3 % oplever ikke, de kan koncentrere sig i timerne.
 • Social trivsel på 4. og 9. årgang ligger lavere andre årgange 88,9 % 90,7 %. 
 • Støtte og inspiration ligger på 63,1 % udviklingsmulighed generelt. Støtte og motivation ligger lavt på 7. årgang (46 %) og 9. årgang (52,4 %) (faldende fra 6. årgang med undtagelse af 8. årgang) og lavest hos drenge i forhold til piger generelt (fra 6. årgang og op) - udviklingsmulighed.
 • Støtte og inspiration generelt lavere hos drenge end hos piger 56,2 % mod 70,5 % - udviklingsmulighed.

Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Fortsat arbejde med social trivsel

 • Ønsket mål for indsatsen: Forbedret resultat
 • Ansvarlig: Årgangsteam
 • Tidsplan: Løbende opmærksomhed

Fokus på elevernes medbestemmelse

 • Indsats: Fokus på indsatsen, hvor målingerne er lave
 • Ønsket mål for indsatsen: Forbedret samlet resultat
 • Ansvarlig: Pædagogisk personale og elevråd

Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 • Opgave i opfølgningen: Opfølgning på tiltag
 • Hvem står for opfølgning: MED-udvalg
 • Hvornår: Løbende
 • Hvordan udføres opgaven: Handleplaner revideres efter behov