Faciliteter og lokaler

Her finder du information om skolens faciliteter, herunder skolebygningerne og skolemøblerne.

Der er indrettet tre børnehaveklasser på ca. 100 m2. Disse lokaler anvendes også af SFO'en. De øvrige klasselokaler er seks stk. på 48 m2 og 24 stk. på ca. 65 m2.

Skolen har gode udearealer og som nabo Assentofthallerne, hvormed der er et lokalemæssigt samarbejde.

Assentoftskolen fremstår udbygget og renoveret og modsvarer kravene til en tidssvarende undervisning.

I takt med at skolemøblerne nedslides, indkøbes nye enmandsborde med tilhørende højdejusterbare stole.

Historie

Assentoftskolen blev til i 1989, da den daværende Sønderhald Skole blev lagt sammen med den 10 år gamle Essenbæk Skole. På trods af en forholdsvis kort fysisk afstand mellem de to skoler blev et stærkt ønske om en fysisk sammenbygning effektueret i skoleåret 2002/2003 i forbindelse med en større udbygning og ombygning.

Assentoftskolen gennemgik således en omfattende renovering af både faglokaler og en del klasselokaler i perioden 2001-2004.

I 2005 blev førskoleafsnittet Boblen med plads til ca. 75 børn bygget.

I perioden 2009-2010 blev der lavet til- og ombygningsarbejde for 13,4 mio.

I foråret 2010 fortsatte renoveringen af skolen, ligesom en ny tilbygning med fire klasselokaler, musiklokale og fællesrum blev taget i brug i august 2010.