Forældretilfredshed

Her kan du læse resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen, som blev gennemført i perioden fra den 5. november til 17. december 2018.

Undersøgelsen viser forældrenes samlede tilfredshed med vores skole samtidig med, at den viser tilfredsheden med en række specifikke områder, herunder undervisning, barnets trivsel, skole-hjem samarbejde, skolens ledelse og skolens fysiske rammer.

Undersøgelsen tog form som et spørgeskema, der er bygget op omkring KL og indenrigsministeriets spørgeskema for forældres tilfredshed med deres barns skole. Derudover indgår der op til fem lokale spørgsmål stillet af vores skole. Disse besvarelser bliver videresendt til skolebestyrelsen, der i maj 2019 udarbejder en handleplan på baggrund af resultatet fra undersøgelsen. Forældrene har også modtaget spørgsmål vedrørende SFO eller klub, hvis deres barn er indskrevet der.