Børn med særlige behov

Vi har fokus på arbejdet med børn med særlige behov.

Børn med særlige behov kan være børn med psykiske, fysiske og/eller sociale vanskeligheder, hvor vi vurderer, at der er behov for at yde en særlig indsats.

Arbejdet med børnene sker i et tæt samarbejde mellem SFO, forældre & skole. Vi lægger vægt på at udnytte hinandens kendskab til barnet, så vi får fokus på barnets ressourcer og kompetencer.

Samarbejdet med forældrene sker gennem kontinuerlig dialog om barnets trivsel, ligesom forældre kan deltage i netværksmøder, hvor skolen ligeledes inddrages.

Vores samarbejde med undervisningsdelen finder sted på flere planer. Pædagogen er med i undervisningen. Pædagoger og lærere har et ugentligt teammøde, hvor udfordringer i arbejdet med børnene kan drøftes og hvordan der bedst kan støttes op om børnenes læring og trivsel. Der afholdes ved behov fælles mødevirksomhed for lærere/pædagoger fra børnepsykologisk afdeling, hvor guidning/redskaber til arbejdet med et barn i udfordringer kan finde sted. Pædagogerne deltager sammen med lærerne ved skolens konferencer og netværksmøder om børn.

SFO/skolen har desuden et AKT-team (Adfærd, Kontakt og Trivsel), som kan inddrages i arbejdet med børnene. AKT-teamets opgave er at sikre udvikling og trivsel for barnet. Dette gør vi gennem gruppeaktiviteter samt aktiviteter planlagt ud fra det enkelte barn.

Endvidere arbejder vi i SFO med differentiering i forhold til børn med særlige behov, i det omfang vores hverdagsstruktur, ressourcer og kompetencer kan medvirke til, hvor vi kan lave særlige aftaler med barnet omkring hverdagen i SFO i et samarbejde skole og forældre imellem.