Vikardækning

Vikarer bruges dels for at have et forsvarligt tilsyn med eleverne og dels for at gennemføre den planlagte undervisning.

Vikardækning i 0.-5. klasse samt 9. klasse har første prioritet. I tilfælde af manglende vikar varetages tilsyn af naboklassens lærer.

Aktiviteterne i vikartimerne skal gennemgående være præget af høj faglighed.